Sự Hấp Dẫn Của Video Poker: Tại Sao Nó Quen Thuộc Nhưng Vẫn Độc Đáo?

Các biểu tượng trên bàn Video Poker bao gồm các lá bài từ 2 đến 10, Jack, Queen, King và Ace. Mỗi biểu tượng có giá trị tương ứng với số điểm của nó.

 • Lá bài từ 2 đến 10: Mỗi lá bài có giá trị tương ứng với số điểm của nó.
 • Jack: Giá trị 11.
 • Queen: Giá trị 12.
 • King: Giá trị 13.
 • Ace: Giá trị 1 hoặc 11.

Trong một số biến thể Video Poker, các lá bài có thể có giá trị khác. Ví dụ, trong biến thể Deuces Wild, các lá bài 2 có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác.

Cách tính điểm trong Video Poker

Điểm của một tay Video Poker được tính bằng tổng điểm của các lá bài. Các lá bài từ 2 đến 10 có giá trị tương ứng với số điểm của chúng. Lá bài Jack, Queen, King có giá trị 10 điểm. Lá bài Ace có thể có giá trị 1 hoặc 11 điểm.

Các tay bài thắng trong Video Poker

Có nhiều loại tay bài thắng trong Video Poker Jun88. Các tay bài thắng phổ biến nhất bao gồm:

 • Đôi: Hai lá bài có cùng giá trị.
 • Sảnh: Năm lá bài liên tiếp, không phân biệt màu sắc.
 • Tứ quý: Bốn lá bài có cùng giá trị.
 • Thùng: Năm lá bài cùng chất.
 • Sảnh rồng: Năm lá bài liên tiếp, cùng chất.
 • Thùng phá sảnh: Năm lá bài liên tiếp, không phân biệt màu sắc, bắt đầu từ 2.

Tỷ lệ trả thưởng cho các tay bài thắng

Tỷ lệ trả thưởng cho các tay bài thắng phụ thuộc vào biến thể của trò chơi. Các biến thể có tỷ lệ trả thưởng cao hơn thường khó chơi hơn.

Các cách tính điểm trong Video Poker

Điểm của một tay bài Video Poker được tính bằng tổng điểm của các lá bài. Các lá bài từ 2 đến 10 có giá trị tương ứng với số điểm của chúng. Lá bài Jack, Queen, King có giá trị 10 điểm. Lá bài Ace có thể có giá trị 1 hoặc 11 điểm.

Ví dụ, nếu tay bài của bạn là A, K, 10, 9, 8, thì điểm của tay bài này là 47.

Các tay bài thắng có điểm cao hơn thường có tỷ lệ trả thưởng cao hơn.

Các tay bài thắng phổ biến trong Video Poker

 • Đôi: Hai lá bài có cùng giá trị. Điểm của một đôi là tổng điểm của hai lá bài đó.
 • Ba lá bài giống nhau: Ba lá bài có cùng giá trị. Điểm của ba lá bài giống nhau là tổng điểm của ba lá bài đó.
 • Bốn lá bài giống nhau: Bốn lá bài có cùng giá trị. Điểm của bốn lá bài giống nhau là tổng điểm của bốn lá bài đó.
 • Xe tăng: Năm lá bài liên tiếp, không cần theo thứ tự. Điểm của một xe tăng là tổng điểm của năm lá bài đó.
 • Sảnh: Năm lá bài liên tiếp theo thứ tự. Điểm của một sảnh là tổng điểm của năm lá bài đó.
 • Tứ quý: Bốn lá bài có cùng giá trị. Điểm của một tứ quý là 40.
 • Full House: Ba lá bài giống nhau và hai lá bài khác giống nhau. Điểm của một full house là 30.

Các tay bài đặc biệt

Một số biến thể Video Poker có các tay bài đặc biệt, chẳng hạn như:

 • Joker: Lá bài Joker có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác.
 • Deuce: Lá bài 2 có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác.

Các tay bài đặc biệt này có thể giúp tạo ra các tay bài thắng có giá trị cao hơn.

Cách tính điểm cho các tay bài đặc biệt

 • Joker: Lá bài Joker có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Do đó, điểm của một tay bài có chứa lá bài Joker sẽ phụ thuộc vào các lá bài khác trong tay bài đó.
 • Deuce: Lá bài 2 có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Do đó, điểm của một tay bài có chứa lá bài 2 sẽ phụ thuộc vào các lá bài khác trong tay bài đó.

Ví dụ

 • Tay bài: A, J, 2, 2, 2
 • Điểm: 39

Lá bài 2 có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác trong tay bài này. Do đó, nếu lá bài 2 thay thế cho lá bài A, thì điểm của tay bài sẽ là 39.

Kết luận

Cách tính điểm trong Video Poker khá đơn giản. Bạn chỉ cần cộng tổng điểm của các lá bài trong tay bài của mình. Các tay bài thắng có điểm cao hơn thường có tỷ lệ trả thưởng cao hơn.

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Create a new perspective on life

Your Ads Here (365 x 270 area)
Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.