Sâm Lốc – Làm Sao Để Thắng Cả Khi Bạn Có Bài Dở?

Trong Trang chủ Jun88 Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, tứ là kiểu bài bao gồm bốn lá bài cùng giá trị, nhưng không đồng chất.

Kiểu bài tứ được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 2223: Tứ cao nhất trong các kiểu bài tứ.
 • 3334: Tứ thấp nhất trong các kiểu bài tứ.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 2223 là tứ cao nhất trong Sâm lốc.
 • 3334 là tứ thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài tứ trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một tứ có thể chặn được tứ của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh tứ của mình để chặn tứ của đối thủ.

Các kiểu bài tứ thường được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, một tứ có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba tứ.

Tứ quý 2 là kiểu bài tứ cao nhất trong Sâm lốc. Nếu người chơi có tứ quý 2, người chơi đó có thể hô “Tứ quý 2” để thắng trắng ván bài. Người chơi hô “Tứ quý 2” phải đánh tứ quý của mình trong vòng 3 lượt. Nếu người chơi không đánh tứ quý của mình trong vòng 3 lượt, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.

Nếu người chơi hô “Tứ quý 2” và bị chặt bởi đối thủ, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.

Tứ quý 2 có thể bị chặn bởi một tứ quý khác, nhưng không thể bị chặn bởi bất kỳ kiểu bài nào khác.

Two poker cards and poker chips 20170611

Các kiểu bài ngũ trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, không có kiểu bài ngũ. Kiểu bài ngũ là kiểu bài bao gồm năm lá bài cùng giá trị, nhưng không đồng chất. Trong Sâm lốc, các kiểu bài chỉ bao gồm tối đa bốn lá bài cùng giá trị.

Nếu người chơi có năm lá bài cùng giá trị, nhưng không đồng chất, thì người chơi đó có thể tạo thành một thùng phá sảnh. Thùng phá sảnh là kiểu bài cao thứ hai trong Sâm lốc, chỉ sau tứ quý.

Thùng phá sảnh được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • A2345: Thùng phá sảnh cao nhất trong các kiểu bài thùng phá sảnh.
 • 23456: Thùng phá sảnh thấp nhất trong các kiểu bài thùng phá sảnh.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • A2345 là thùng phá sảnh cao nhất trong Sâm lốc.
 • 23456 là thùng phá sảnh thấp nhất trong Sâm lốc.

Thùng phá sảnh có thể được sử dụng để chặn bất kỳ kiểu bài nào của đối thủ. Nếu người chơi có thùng phá sảnh, người chơi đó có thể đánh thùng phá sảnh bất cứ lúc nào trong ván bài.

Nếu người chơi bị chặt thùng phá sảnh, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.

Các kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc

Ngoài các kiểu bài đơn, đôi, sám, tứ, và thùng phá sảnh, Sâm lốc còn có một số kiểu bài đặc biệt, bao gồm:

 • Sám cô: Là kiểu bài chỉ có một lá bài lẻ, được sử dụng để chặn sám của đối thủ.
 • Tứ quý cô: Là kiểu bài chỉ có một lá bài lẻ, được sử dụng để chặn tứ quý của đối thủ.
 • Sám lá lẻ: Là kiểu bài có ba lá bài lẻ, được sử dụng để chặn sám cô của đối thủ.
 • Tứ quý lá lẻ: Là kiểu bài có bốn lá bài lẻ, được sử dụng để chặn tứ quý cô của đối thủ.

Các kiểu bài đặc biệt này có giá trị cao hơn các kiểu bài thông thường. Ví dụ, sám cô có giá trị cao hơn sám, tứ quý cô có giá trị cao hơn tứ quý.

Cách sử dụng các kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc:

 • Sám cô: Có thể được sử dụng để chặn sám của đối thủ. Nếu người chơi có sám cô, người chơi đó có thể đánh sám cô bất cứ lúc nào trong ván bài.
 • Tứ quý cô: Có thể được sử dụng để chặn tứ quý của đối thủ. Nếu người chơi có tứ quý cô, người chơi đó có thể đánh tứ quý cô bất cứ lúc nào trong ván bài.
 • Sám lá lẻ: Có thể được sử dụng để chặn sám cô của đối thủ. Nếu người chơi có sám lá lẻ, người chơi đó có thể đánh sám lá lẻ bất cứ lúc nào trong ván bài.
 • Tứ quý lá lẻ: Có thể được sử dụng để chặn tứ quý cô của đối thủ. Nếu người chơi có tứ quý lá lẻ, người chơi đó có thể đánh tứ quý lá lẻ bất cứ lúc nào trong ván bài.

Lưu ý:

 • Các kiểu bài đặc biệt chỉ có giá trị khi có thể chặn được các kiểu bài thông thường của đối thủ.
 • Nếu người chơi không có kiểu bài đặc biệt nào để chặn các kiểu bài thông thường của đối thủ, thì người chơi đó sẽ bị phạt.

Các chiến thuật sử dụng các kiểu bài đặc biệt:

 • Sám cô: Có thể được sử dụng để chặn sám của đối thủ, từ đó giành quyền đi trước trong ván bài tiếp theo.
 • Tứ quý cô: Có thể được sử dụng để chặn tứ quý của đối thủ, từ đó giành quyền đi trước trong ván bài tiếp theo.
 • Sám lá lẻ: Có thể được sử dụng để chặn sám cô của đối thủ, từ đó giành quyền đi trước trong ván bài tiếp theo.
 • Tứ quý lá lẻ: Có thể được sử dụng để chặn tứ quý cô của đối thủ, từ đó giành quyền đi trước trong ván bài tiếp theo.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể sử dụng các kiểu bài đặc biệt để tạo ra các kiểu bài cao hơn, chẳng hạn như sảnh, thùng phá sảnh, hoặc tứ quý.

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Create a new perspective on life

Your Ads Here (365 x 270 area)
Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.